IMPRESSUM

Impressum

Osoba odpowiedzialna za wystep internetowy:  

Adwokat Kaminski Damian
Gartenstraße 2, 15230 Frankfurt (Oder)
Email: kaminski@kanzleiviadrina.com

Ustawowe określenie zawodu wypełnianego przez członków kancelarii:

Adwokat (tytuł przyznany przez Republikę Federalną Niemiec)

Wlasciwa izba adwokacka:

Rechtsanwaltskammer des Landes Brandenburg
Grillendamm 2
14776 Brandenburg an der Havel
Niemcy
Telefon: +49 3381/25330
Telefax: +49 3381/253323

Przepisy regulujące działalność zawodowa adwokata w Niemczech:

Federalna ordynacja adwokacka (BRAO)
Rozporządzenie o wykonywaniu zawodu adwokata (BORA)
Rozporzadzenie o wykonywaniu zawodu adwokata specjalisty (FAO)
Ustawa o wynagrodzeniu adwokatow (RVG)
Przepisy o wykonywaniu zawodu adwokata w Unii Europjskiej (EuRAG)
Powyższe regulacje można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Izby Adwokackiej www.brak.de (zgodnie z § 6 TDG)

Wskazówka dotyczącą odpowiedzialności

Zawartość niniejszej witryny internetowej opracowana została zgodnie z wiedzą i z zachowaniem należnej staranności. Mimo tego nie udzielamy gwarancji ani nie ponosimy odpowiedzialności w szczególności za poprawność, aktualność, zupełność ani jakość prezentowanych danych. Dotyczy to również wszystkich stron, do których niniejsza witryna bezpośrednio lub pośrednio odsyła ("links"). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron, które zostaną odwiedzone za pomocą takich odnośników. Treści te nie wyrażają poglądów członków kancelarii.

Dane dotyczące adwokata Damiana Kaminskiego:

Numer identyfikacyjny dotyczący podatku obrotowego zgodnie z § 27a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym: DE275741325

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu: adwokat Damian Kaminski posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczalni R+V Allgemeine Versicherung AG (przy Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden). Adwokaci w Niemczech sa zobowiązani poprzez federalna ordynacje adwokacka ubezpieczyć sie od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu na minimalna sume ubezpieczenia 250.000 Euro. Szczegóły wynikają z § 51 BRAO.

Projekt i programowanie witryny:

Limes Services Marcin Grzesiak

 
Copyright © 2011 by Kanzlei Viadrina & Limes Services