Obrona przed roszczeniami/Inkasso i zarządzanie należnościami

  • Zarządzanie wierzytelnościami, pomoc przy windykacji 
  • Działalność windykacyjna
  • Postępowanie upominawcze

Ściągnięcie wierzytelności 

Nasza kancelaria specjalizuje się w ściąganiu należności takich jak niezapłacone rachunki, jak również w egzekwowaniu ich na drodze sądowej. 

W takich sytuacjach działamy następująco: 

Gdy tylko dostarczą nam Państwo faktury, które stanowią przedmiot Państwa roszczenia oraz pełnomocnictwo, domagamy się od dłużnika zapłaty należności na drodze pozasądowej. Po tym kroku mamy możliwość działania na 2 płaszczyznach:

  1. Dłużnik spłaca należność w całości lub w ratach, a nasza kancelaria przelewa po odciągnięciu kosztów naszej pracy należność.  
  2. Dłużnik nie spłaca należności, a nasza kancelaria wszczyna postępowanie upominawcze. 

Postępowanie upominawcze

Po tym jak nakaz zapłaty zostanie doręczony dłużnikowi, pojawiają się następujące możliwości: 

  1. Dłużnik spłaca należność w całości lub w ratach, a nasza kancelaria przelewa po odciągnięciu kosztów naszej pracy należność.  
  2. Dłużnik nie spłaca należności i wnosi sprzeciw co do nakazu zapłaty. W tej sytuacji sprawdzamy dokładnie sytuację faktyczną, a następnie doradzamy Państwu jakie szanse na powodzenie ma postępowanie procesowe. 
  3. Dłużnik nie reaguje na nakaz zapłaty. W tej sytuacji składamy wniosek o tytuł egzekucyjny, na którego podstawie może być prowadzona dalsza egzekucja należności. 

Postępowanie egzekucyjne

Pod groźbą egzekucji dajemy dłużnikowi ostatnią szansę aby uregulował należności.  Jednakże jeśli pomimo tego nie spłaci on długu, zlecamy komornikowi sądowemu przeprowadzenie egzekucji. 

Powszechnie stosowanymi środkami by przymusić dłużnika do spłaty są: 

-postanowienie o zajęciu i spłacie, jeżeli jest znany pracodawca dłużnika oraz jego konto bankowe.

-wymuszenie oddania oświadczenia majątkowego z mocą przyrzeczenia 

Jeżeli są Państwo już w posiadaniu wyroku sądu lub innego tytułu egzekucyjnego, istnieje możliwość bezpośredniego wszczęcia egzekucji, bez potrzeby  wszczynania postępowania upominawczego. W tym momencie nie jest ważne czy mówmy o zagranicznym czy krajowym tytule egzekucyjnym.