Odebranie prawa jazdy

W sprawach karnych związanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym, kara pozbawienia uprawnień jest najczęstszym obok kary grzywny oraz kary pozbawienia wolności stosowanym środkiem karnym. Dotyczy to w szczególności kierowców zawodowych. 

Zgodnie z § 69 niemieckiego kodeksu karnego (StGB) – uważa się sprawce za niezdolnego do prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli udowodniono mu, lub został on skazany z powodu choć jednego z poniższych przestępstw: 

  • Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym ( § 315c StGB)
  • Nielegalne wyścigi pojazdów (§ 315d niemieckiego StGB)
  • Prowadzenie pojazdu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (§ 316 StGB)
  • Ucieczka z miejsca wypadku (§142 niemieckiego StGB)
  • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości ( § 323 StGB)

W przeciwieństwie do powszechnie panującej opinii, również obcokrajowcowi może zostać odebrane prawo jazdy. Jest to możliwe poprzez odebraniu mu uprawnienia do prowadzenia pojazdu na terenie Niemiec. Uprawniene może być odebrane przez sąd lub przez decyzję urzędnika odpowiedzialnego za wydawanie pozwoleń do kierowania pojazdami. Decyzje te ograniczają się jednak do terenu Niemiec. W większości przypadków w wyroku sądu zostaje poruszona kwestia po upływie jakiego czasu od wyroku, prawo jazdy może zostać ponownie wydane. 

W przypadku zagranicznego prawa jazdy, odebranie uprawnień do prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec zostaje odnotowane na samym dokumencie. 

Zakaz prowadzenia pojazdów 

Nie należy mylić odebrania uprawień do prowadzenia pojazdów z samym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przy wyżej wymienionym zakazie, zabronione jest na pewien określony czas (od 1 do 6 miesięcy) prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym. W odróżnieniu od odebrania uprawnien, w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów, po upływie określonego czasu można bez dalszych przeciwskazań kierować pojazdami, tak jak przed udzieleniem zakazu. 

Ponowne wydanie prawa jazdy 

W przypadku odebrania prawa do prowadzenia pojazdów, uprawnienie to nie jest automatycznie reaktywowane, tak jak opisano to w poprzednim punkcie. Skazany musi złożyć wniosek o ponowne wydanie uprawnien u odpowiedniego urzędnika. Prowadzenie pojazdów w Niemczech bez ponownie wydanego prawa jazdy, podlega karze do 10 lat pozbawienia wolności lub grzywnie. 

Nasza kancelaria wspomoże Państwa w obronie podczas postępowania karnego, aby uniknąć pozbawienia prawa jazdy. W sprawach dotyczących ucieczki z miejsca wypadku możemy wesprzeć Państwa doświadczeniem w sprawach, które niejednokrotnie kończyły się dla naszych klientów pozytywnym wynikiem umorzenia postępowania jak i uniewinnienia od zarzucanych im czynów. 

Jeżeli odebranie uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie można uniknąć, oferujemy w tym zakresie szeroko pojętą pomoc w załatwianiu formalności związanych z wnioskiem o ponowne wydanie prawa jazdy.