Obrona z urzędu

Każdy oskarżony powinien mieć możliwość korzystania ze swoich praw. W tym zakresie bardzo ważna jest możliwość obrony. Po stronie poszkodowanego stoi prokurator, zaś oskarżony powinien mieć po swojej stronie obrońcę. Ma to szczególne znaczenie, gdy oskarżonemu zarzuca się ciężkie przestępstwo lub gdy istnieje dla niego ryzyko poniesienia ciężkich konsekwencji, jak również gdy nie jest on w stanie sam się bronić. W takich wypadkach zostaje oskarżonemu przyznany obrońca z urzędu. 

Nie jest więc ważne, czy posiadają Państwo pieniądze na pokrycie kosztów adwokackich czy też nie. Przyznanie obrońcy z urzędu nie jest bowiem „gorszym lub tańszym rodzajem obrony”. 

W stosunku do obrońcy z urzędu mogą mieć Państwo dokładnie takie samo zaufanie, jak do adwokata którego wybralibyście Państwo sami. Różnica pomiędzy obrona z urzędu, a obrońcą którego sami Państwo wybieracie polega na tym, że w momencie przydzielenia obrońcy z urzędu oskarżony musi być reprezentowany przez adwokata. Obrońca ten rozlicza swoje koszty ze Skarbem Państwa. Oskarżony ponosi koszty obrońcy tylko w momencie kiedy zostanie skazany. 

Dla naszej kancelarii nie jest istotne to, czy będziemy Państwa reprezentować jako adwokaci z urzędu czy też jako upoważnieni bezpośrednio przez Państwa. Jednakże powinniście Państwo o swoim wyborze jak najszybciej poinformować sąd, w innym wypadku w ciągu tygodnia zostanie Państwu przydzielony inny pełnomocnik. Późniejsza zamiana obrońcy z urzędu jest skomplikowana i prowadzi do niechcianych opóźnień w sprawie. 

Oto zadania jakie spełniam dla Państwa jako pełnomocnik: 

– sprawdzę, czy w tym konkretnym przypadku zachodzi możliwość przydzielenia adwokata z urzędu.

-jeżeli nie został Państwu jeszcze przydzielony adwokat z urzędu, złożę odpowiedni wniosek.

-z chęcią będę Państwa reprezentować jako obrońca z urzędu przed sądem.